شرایط اقساط

شاپ کارت ملت با دریافت شاپ کارت ملت به صورت اعتباری بدون پیش پرداخت، تا مدت زمان 36 ماه تسویه نمایید.

کرامت کارت فروش اقساطی مبلمان با کرامت کارت و مدارک شخصی، در هایپر افق طلایی کوروش

ویژه فرهنگیان البرز فروش اقساطی مبلمان برای فرهنگیان محترم استان البرز، با فیش حقوق و کارت شناسایی بدون چک و ضامن

هایپر افق طلایی کوروش

ویژه عموم فروش ویژه مبلمان برای عموم مردم با چک صیادی و مدارک شخصی ، با و بدون پیش پرداخت

هایپر افق طلایی کوروش

بانک سپه فروش اقساطی مبلمان بدون پیش پرداخت با اقساط 36 ماه در کوتاه ترین زمان

هایپر افق طلایی کوروش

بانک آینده مشتریان محترم بانک آینده با دریافت کارت های این بانک میتوانند از تخفیف ویژه نقدی برخوردار شوند

هایپر افق طلایی کوروش

حکت کارت فروش اقساطی مبلمان با ارائه حکمت کارت نیروهای مسلح و انتخاب تعداد اقساط توسط خود مشتری

هایپر افق طلایی کوروش

ویژه عموم فروش ویژه مبلمان با ارائه سند خودرو یا سفته بانکی با اقساط کوتاه و بلند مدت برای عموم